Gaziantep Destek Eğitim Danışmanlık ve Personel Belgelendirme Test ve Sertifikalandırma A.Ş.

Belge , Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi

A- Aday Taahhüdü:

………………...............………………...............………………............... Ulusal Yeterliliğinde belge almaya hak kazandığım taktirde belgemi, GTO DESTEK MYM, MYK ve TÜRKAK’a ait logoyu yasal düzenlemelere riayetle birlikte aşağıdaki koşullara uygun kullanacağımı, aksi taktirde tüm yasal sorumlulukların münhasıran tarafıma ait olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim.

B- Adayın Yükümlülükleri:

1- Belgelendirme programının şartlarına ve sınav kurallarına eksiksiz uyacağımı, KEK 9.7.2.a

2- Sınavı istediğim bir sınav merkezinde yapılmasını talep ettiğim taktirde GTO DESTEK MYM ile aramda yapılacak sözleşmeye istinaden ilgili sınav malzemelerini hazır bulunduracağımı,

3- Belge almaya hak kazandığım taktirde kapsamı dahilinde ve yasal düzenlemelere uygun olarak kullanacağımı, KEK 9.7.2.b

4- GTO DESTEK MYM’ninWEB sitesinde yayınlanacak Ulusal Yeterliliklerin revizyonu sebebiyle belgelendirme şartlarında yapılacak değişikliklere riayet edeceğimi ve ön bildirim olarak kabul ettiğimi,

5- Belgeyi almaya hak kazandığım taktirde GTO DESTEK MYM‘ye zarar verecek bir şekilde yada belgeyi yanıltıcı olacak şekilde kullanmayacağımı,

6- GTO DESTEK MYM web sayfasında ilan edilen PR-08 Belge, Marka ve Logo Kullanım Prosedürü kullanım şartlarına uyacağımı ve bu şartlara uymadığım takdirde belgemin askıya alınacağını veya iptal edilebileceğini bildiğimi, KEK 9.5.2.b

7- Belgeyi almaya hak kazandığım taktirde belge gözetim sürelerine uyma konusunda, GTO DESTEK MYM‘yi bilgilendireceğimi ve şahit evrakları GTO DESTEK MYM’ye ulaştırma konusunda tüm sorumlulukların bana ait olduğunu, KEK 9.2.5 c

8- Belgelendirme standardı TS EN ISO/IEC 17024 ‘e göre belgeyi almaya hak kazandığım taktirde kullanım hakkının kapsam dahilinde bana, sertifika mülkiyetinin ise GTO DESTEK MYM’ye ait olduğunu kabul ettiğimi, KEK 9.7.2.b

9- GTO DESTEK MYM, MYK ve TURKAK kuruluşları hakkında yanıltıcı ve gerçek dışı beyanlarda bulunmayacağımı, KEK 9.7.2.c

10- GTO DESTEK MYM’nin WEB sitesindeki Kalite Politikası ile bana sağlanan, evraklarımın, sertifikamın gizlilikle sağlanacağı ile ilgili haklarımın tarafıma bildirilmiş olduğunu.

11- Belgeyi almaya hak kazandığım taktirde belgenin yasal ve/veya haklı nedenlerle askıya alınması veya iptali durumunda, belgeyi kullanmaya derhal son vereceğimi ve GTO DESTEK MYM ’nin verdiği tüm belge ve eklerini iade edeceğimi, KEK 9.5.3 / KEK 9.5.4 / KEK 9.7.2.d

12- Belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam etme kapasitemi etkileyebilecek yani mesleğimi icra edemez duruma geldiğim durumları GTO DESTEK MYM’ye 15 gün içerisinde bildireceğimi,

13- GTO DESTEK MYM’ye beyan ettiği/teslim ettiği kişisel bilgilerimin, tüm evrak ve dokümanların doğruluğunu, kişisel bilgilerimde bir değişiklik olduğunda, GTO DESTEK MYM’ye yazılı başvurarak güncelleyeceğimi,

14- Belgemi GTO DESTEK MYM merkezinden teslim almayı, farklı adreste teslim istediğimde teslim giderlerini ödemeyi,

15- GTO DESTEK MYM web sitesinde sınav hizmeti ücretlerinin yayınlandığını bildiğimi, sınav hizmet bedelini kabul ettiğimi, sınav hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, web sitesinde ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacağını bildiğimi,

16- Sınav başvurusunun kesin kabulü onaylandıktan sonra, ödemiş olduğum sınav ücretinin geri iade edilmeyeceğini bildiğimi,

17- Sınavda etik olmayan davranışlarda bulunmayacağımı (ör. kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.), bu davranışlarda bulunmam halinde sınavımın iptal edileceğini bildiğimi,

Kabul, beyan ve taahhüt ederim.

C- GTO DESTEK MYM’nin Yükümlülükleri:

1-Belgelendirme sınavı başvuru şartlarını, tüm adayların erişimine açık olacak ve gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde www.gtomym.com ‘da ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan etmekten,

2- Başvuru ve sınavla ilgili yapılabilecek değişiklikleri adaylara zamanında duyurmaktan,

3- Adayları başvurularının kabulü, sınava girilecek tarih ve yer bilgileri, sınav sonuç bilgileri ve başarı durumları hakkında www.gtomym.com , telefon ve e-posta vasıtalarından en az biriyle bilgilendirmekle,

4- Şartları sağlayan tüm adayların başvurularını kabul etmekle,

5- Belgelendirmeye esas teşkil eden tüm şartlar hakkında e-posta veya telefon ile adayları bilgilendirmekle,

6- Adayların kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla,

7- Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge almaya hak kazanan kişilere değişen şartlara uymaları konusunda, www.gtomym.com ’da veya e-posta ile bilgilendirmekle,

8- Belgelendirme prosesleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla,

9. Belgelendirme başvurusunda bulunan herkesin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamayı taahhüt eder.

 

Merkez Müdürü:                                                                              Aday:

Adı Soyadı:                                                                                       Adı Soyadı:

Tarih:                                                                                                Tarih:

İmza:                                                                                                İmza: