Gaziantep Destek Eğitim Danışmanlık ve Personel Belgelendirme Test ve Sertifikalandırma A.Ş.

Belge Teşvikleri

İŞVERENLER İÇİN BELGE TEŞVİKLERİ

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BELGESİNİN SAĞLADIĞI TEŞVİKLER

İŞVERENLER İÇİN

 • İşe alınacak kişinin taşıması gereken bilgi ve becerilerin önceden bilinmesi, nitelikli işe uygun olmayan adayı istihdam ederek para ve zaman kaybetme riskini azaltmaktadır. İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmaktadır,
 • İnsan kaynakları yönetiminde, seçme ve yerleştirme, görev tanımlarının oluşturulması, bilgi,beceri ve yetkinlik boşluklarının tespiti, hizmet içi eğitimin planlanması,performans değerlendirmesi, kariyer danışmanlığı ve rehberlik gibi birçok alanda önemli girdi sağlamaktadır.
 • Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması ile tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulması desteklenmektedir.


SİGORTA İŞVEREN PAYI DESTEĞİ

Resmi Gazete'de yayımlanan 6111 sayılı Kanun gereğince Mesleki Yeterlilik Kurumu'na (MYK) ait yeterlilik belgesine sahip 18 - 29 yaşarasındaki erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlar için 48 ay süreyle; bu kişilerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ise ilave olarak 6 ay süreyle; aynı zamanda belirtilen yaş kapsamında çalışmakta iken, ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar için 12 ay süreyle sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacaktır.

6111 Sayılı Torba Kanun Teşvikleri

 • Ek-1 6111 Sayılı Torba Kanun Kapsamındaki MYK Belge Teşvikleri İndir
 • Ek-3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahiplerinin Okullarda Çalışabilmesi İndir
 • Ek-5 KOSGEB Tarafından Verilen Belgelendirme Destekleri İndir

 

 KOBİ’LER İÇİN MYK BELGESİ DESTEĞİ

 • KOSGEB destek programlarına KOBİ çalışanlarına Mesleki Yeterlilik Belgesi aldırılmasına yönelik 10.000 TL’ye kadar desteklenen destek programına yer vermiştir.
 • KOSGEB Genel Destek Programı Başvurusu yapmakisteyen KOBİ’ler, KOSGEB internet sitesi e-KOBİ bağlantısından (http://destek.kosgeb.gov.tr/) veritabanına kayıt olmak suretiyle istenen işletme bilgilerinin sisteme girişi ile birlikte kullanıcı adı ve şifre oluşturma işlemlerini gerçekleştirirler.

 

KOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerile KOSGEB hedef kitlesine yeni dâhil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
 • KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
 • Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,
 • KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
 • KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.
 • Genel destek programı ile ilgili bilgilendirme içerik yazısına ve kullanılacak gerekli formlara  buradan ulaşabilirsiniz.