Gaziantep Destek Eğitim Danışmanlık ve Personel Belgelendirme Test ve Sertifikalandırma A.Ş.

Ücret Politikası

 

Sınav ve belge ücretleri için lütfen tıklayınız
 
 

1. Belirtilen fiyatlar KDV dahildir.
2. 6645 sayılı Kanun ile Mesleki Yeterlilik Belgesi alanlar için devlet teşviki getirilmiştir. Söz konusu teşvik 6645 sayılı Kanun'un 24 üncü maddesinde düzenlenmiştir. 6645 sayılı kanunun 24 üncü maddesi ile 4477 sayılı İşsizlik sigortası Kanunu'na ek-3 üncü madde eklenerek 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşların gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31.12.2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücretinin tamamı karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup,Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde teşvikten yaralananlardan bir kereye mahsus olmak üzere belge masraf karşılığı talep edilemez. Ancak Teşvikten yararlanmak istemeyen Başarılı adaydan 150 TL MYK Belge masraf karşılığı belge düzenlenmesi aşamasında ayrıca alınacaktır.
4.Belgeli kişinin belgesini kaybetmesi ,belgenin yıpranması veya kişisel bilgilerinden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde,150 TL'si MYK Belge Basım ücreti olmak üzere yeniden basım ücreti olarak 300 TL alınacaktır.
5. Ücretlerimizde indirim uygulanmaz.
6. Başvuru ücretini yatırdıktan sonra sınav gününden en geç 3(üç) gün öncesine kadar sınava katılmayacağını yazılı olarak bildirmeyen adaya ücret iadesi yapılmaz.
7. Belgenin kargo,posta ulaşım ücretleri aday tarafından karşılanacaktır.
8. Belge süresi sonunda yapılacak olan belge yenileme işlemlerinde sınav gerekliliği durumunda o günkü ücret tarifesinde belirtilen sınavlara ait olan ücret alınır.
9. Belge iptalinden sonra yapılacak olan başvuru için ücretlendirme ilk başvuru gibi uygulanır.
10.Yabancı dillerde belge talep edilmesi durumunda ,Mesleki Yeterlilik Kurumunun mevzuatı hükümlerine uygun ve ek masrafların ödenmesi sonrası talep yerine getirilir.
11. Sınav ücretini ödeyip başvuru yaptığı halde sınava katılmayan ve katıldıkları ilk sınavın bir veya birden çok biriminden başarısız olan adaylar,katılmadıkları veya katıldıkları halde başarısız oldukları ilgili yeterlilik birimleri için ilk sınav tarihinden 1(bir) yıl içinde ,ilave sınav ücreti ödemeden sınav veya sınavlara katılabilirler.
12. Sınav Ücretlerinde Bakanlar Kurulu'nun 2015/7726 sayılı kararının 1. Maddesinin 2.Fıkrası Gereğince ''Asgari Ücretteki Artışlar Bu Kararla Belirlenen Sınav Ücretlerine Aynı Oranda Yansıtılır.'' Hükmü uygulanmaktadır
13. Kredi kartı ile ödeme taksit imkanı yoktur.
14. Sınav ücretleri yatırılırken dekontta adayın Adı Soyadı. TC Kimlik numarası ve sınava gireceği yeterlilik adı açıklama bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.
15. Sınav ve Belge ücretleri GTO DESTEK MYM Türkiye İş Bankası Gaziantep Şubesi TR82 0006 4000 0016 3002 7397 94 IBAN numaralı hesaba yatırılacaktır. 
16. Sınav ve belgelendirme konularında detaylı bilgi almak için lütfen http://www.gtomym.com adresinden sitemizi ziyaret ediniz
17.Bu fiyat listesi onaylandığı tarihten geçerli olup,bir sonraki değişikliğe kadar geçerlidir.