Gaziantep Destek Eğitim Danışmanlık ve Personel Belgelendirme Test ve Sertifikalandırma A.Ş.

Kalite Politikası

 

KALİTE POLİTİKASI

 

 

 “Gaziantep Destek Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi (GTO DESTEK MYM)” olarak;

 

 

a)    Ülkemizde, personel belgelendirme faaliyetlerinde öncü, tarafsız ve güvenilir bir kurum olma misyonu ile yola çıkan şirketimiz, kaliteli hizmet verme adına tüm kaynaklarını en aktif şekilde kullanmaktadır.

 

b)   Tarafsızlık, bağımsızlık, objektiflik, adilane olma, gizlilik ve şeffaflık, belgelendirme sürecimizin tüm aşamalarında ana ilkelerimizdir.

 

c)    Ölçme değerlendirme faaliyetlerimizin tüm adaylara fırsat eşitliği ilkesinde, itiraz ve şikayetlere açık bir sistem içerisinde, kalite güvencesi sağlanan, iç doğrulaması yapılan, iş sağlığı ve güvenliği sağlanan, sürekli gelişime açık ve kötüye kullanımları engelleyen bir sistem içerisinde gerçekleştirilmesi temel prensibimizdir.

 

 

d)   Kaliteli hizmetin olmazsa olmazı olarak, iş arkadaşlarımızın görevi ile ilgili tüm gereklilikleri öğrenmelerini ve kurumumuzda aktif olarak uygulamalarını hedefliyoruz. Bu sebeple iş arkadaşlarımızın performansını ve iş yapış biçimini sürekli olarak geliştirecek uygulamaları hayata geçiriyoruz.

 

e)    Belge almak üzere başvuru yapan tüm adaylara belgelendirme süreci ile ilgili detaylı ve eksiksiz bilgi veriyoruz.

 

f)    Sürekli gelişim için, belgelendirme sürecindeki tüm tarafların önerilerini ve geri beslemelerini dikkate alıyor ve bizleri bir adım daha ileriye götürecek bir fırsat olarak görüyoruz.

 

g)    Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerinin gereği ve elde ettiğimiz bilgilerin gizliliğinin önemine vakıf bir kuruluş olarak, kişilere ait olan tüm bilgi ve belgeleri gizlilik ve güvenlik prensiplerimize istinaden muhafaza ediyor ve garanti altına alıyoruz.

 

h)    Meslek etiğine, tüm yasal zorunluluklara ve TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardının belirttiği şartlara uygun faaliyet gösteriyoruz.

 

 

GTO DESTEK MYM

MERKEZ MÜDÜRÜ

GÜLAY BÖLER