Gaziantep Destek Eğitim Danışmanlık ve Personel Belgelendirme Test ve Sertifikalandırma A.Ş.

Alçı Levha Uygulayıcısı

2017-04-21 15:51:12 tarihinde yayınlandı.


Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin
Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye İnşaat
Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK İnşaat Sektör Komitesi tarafından
incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.
Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği MYK Çalışma Grubu tarafından
güncellenmiş ve 23.12.2020 tarih ve 2020/157 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile revize
edilmiştir.

Ulusal yeterliliğe ait daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.