Gaziantep Destek Eğitim Danışmanlık ve Personel Belgelendirme Test ve Sertifikalandırma A.Ş.

Panel Kalıpçı

2017-04-21 16:00:56 tarihinde yayınlandı.

 

 

Panel Kalıpçı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK İnşaat Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır. Panel Kalıpçı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği MYK Çalışma Grubu tarafından güncellenmiş ve 15/01/2020 tarih ve 2020/05 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile revize edilmiştir

Ulusal yeterliliğe ait daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.